กองสาธารณสุขฯร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจอมพระและ อสม.หมู่ 13 บ้านศรีดงบังได้จัดโครงการสถานีรักษ์สุขภาพ (Health sation)  โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจอมพระ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ส่วนที่ 2) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ เทศบาลตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน  ผู้รับจ้าง  และประชาชน  รวม 30 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลจอมพระต้องขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม

1205789
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7119
8122
27768
1074716
95581
66280
1205789

Your IP: 3.215.186.30
2024-05-29 21:52