• นายสุขนันต์ ดาทอง

  นายสุขนันต์ ดาทอง

  ปลัดเทศบาลตำบลจอมพระ โทร 0898444970
  • นายสมัคร บูรณะ

   นายสมัคร บูรณะ

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร 0649146912
   • นายสมัคร บูรณะ

    นายสมัคร บูรณะ

    หัวหน้าฝ่ายปกครอง
    • นายปิยวัฒน์ แสวงสุข

     นายปิยวัฒน์ แสวงสุข

     นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
    • นายภัทรวุธ สุขประโคน

     นายภัทรวุธ สุขประโคน

     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     • นายทนงศักดิ์ ประทุมมาตย์

      นายทนงศักดิ์ ประทุมมาตย์

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      • นายประสิทธิ์ บูรณะ

       นายประสิทธิ์ บูรณะ

       พนักงานดับเพลิง
   • นายวิธวัฒน์ ดาทอง

    นายวิธวัฒน์ ดาทอง

    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 • นายวิธวัฒน์ ดาทอง

  นายวิธวัฒน์ ดาทอง

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  • นางสาวกชพร สีพิมพ์

   นางสาวกชพร สีพิมพ์

   นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
  • นางเสาวลักษณ์ ล้นเหลือ

   นางเสาวลักษณ์ ล้นเหลือ

   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
  • นางสาววิมลรัตน์ แสงงาม

   นางสาววิมลรัตน์ แสงงาม

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
  • นางสาวขวัญจิรา ดาศรี

   นางสาวขวัญจิรา ดาศรี

   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   • นายสัญชัย สายบุตร

    นายสัญชัย สายบุตร

    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร 044581432
    • นางสาวศุภรัตติยา วารินกุฏิ

     นางสาวศุภรัตติยา วารินกุฏิ

     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร 044581432

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม

1300958
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1706
12633
36415
1156406
84490
106260
1300958

Your IP: 44.221.66.130
2024-06-22 04:08