เทศบาลตำบลจอมพระ ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตออบแบบวัดผ่านช่องทางการตอบแบบความรู้วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) โดยการส่องคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ