ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลจอมพระ เรื่องการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมพระและนายกเทศมนตรีตำบลจอมพระ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม