ประกาศเทศบาลตำบลจอมพระ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เสริมผิวพาราแอสฟัลท์ดิกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๗ และถนนเทศบาล ๙ รอบสวนสุขภาพสระหนองคู หมู่ที่ ๔ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม