สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี

การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง ๑ ราย เท่านั้น

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลจอมพระ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมพระ จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา
(๑) หน่วยงานด้านสาธารณสุข
๑) ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ จำนวน ๑ แห่ง
๒) ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน ๑๑ แห่ง
๓) คลินิกเอกชน จำนวน ๓ แห่ง
๔) ร้านขายยา จำนวน ๔ แห่ง

(๒) สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ (อำเภอจอมพระ)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม

775115
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
435
1032
683937
1032
36141
775115

Your IP: 44.192.115.114
2023-10-03 01:18