การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลจอมพระ จำนวน ๑ แห่ง
จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๓ คน
จำนวนผู้ดูแลเด็ก ๒ คน
จำนวนนักเรียน ๘๕ คน

๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล
๒.๑ โรงเรียนบ้านจอมพระ ระดับก่อนประถมศึกษา
จำนวนครู จำนวน ๓ คน
จำนวนห้องเรียน ๔ ห้อง
จำนวนนักเรียน ๙๔ คน

๒.๒ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา
จำนวนครู จำนวน ๑๑๕ คน 
จำนวนห้องเรียน ๕๘ ห้อง
จำนวนนักเรียน ๑,๙๐๑ คน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม

1415219
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1958
2501
1958
1309982
77373
121378
1415219

Your IP: 3.92.91.54
2024-07-21 17:20