สำนักปลัดเทศบาลตำบลจอมพระ

 • นายสุขนันต์ ดาทอง

  นายสุขนันต์ ดาทอง

  ปลัดเทศบาลตำบลจอมพระ
  • นายสมัคร บูรณะ

   นายสมัคร บูรณะ

   หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร 0649146912
   • นายสมัคร บูรณะ

    นายสมัคร บูรณะ

    หัวหน้าฝ่ายปกครอง
    • นายปิยวัฒน์ แสวงสุข

     นายปิยวัฒน์ แสวงสุข

     นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
    • นายภัทรวุธ สุขประโคน

     นายภัทรวุธ สุขประโคน

     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     • นายทนงศักดิ์ ประทุมมาตย์

      นายทนงศักดิ์ ประทุมมาตย์

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      • นายประสิทธิ์ บูรณะ

       นายประสิทธิ์ บูรณะ

       พนักงานดับเพลิง
     • นายฌาณโชติ ศรีน้อย

      นายฌาณโชติ ศรีน้อย

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
      • นายบุรินทร์ พวงพิมาย

       นายบุรินทร์ พวงพิมาย

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
       • นายไพโรจน์ นกเกือ

        นายไพโรจน์ นกเกือ

        พนักงานจ้างทั่วไป
   • นายวิธวัฒน์ ดาทอง

    นายวิธวัฒน์ ดาทอง

    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
    • นางสาวกชพร สีพิมพ์

     นางสาวกชพร สีพิมพ์

     นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
     • นางสาวอนุสรา จินดาศรี

      นางสาวอนุสรา จินดาศรี

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
    • นางเสาวลักษณ์ มันธุภา

     นางเสาวลักษณ์ มันธุภา

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    • นางสาววิมลรัตน์ แสงงาม

     นางสาววิมลรัตน์ แสงงาม

     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
    • นางสาวขวัญจิรา ดาศรี

     นางสาวขวัญจิรา ดาศรี

     เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     • นายสัญชัย สายบุตร

      นายสัญชัย สายบุตร

      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร 044581432
      • นางสาวศุภรัตติยา วารินกุฏิ

       นางสาวศุภรัตติยา วารินกุฏิ

       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ โทร 044581432

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

บันทึกการประชุม

เบอร์โทรติดต่อ

จำนวนผู้เข้าชม

848781
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
407
733
3266
756940
50038
24660
848781

Your IP: 34.229.63.28
2023-11-30 17:10